Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

ŠTA SU DESTRUKTIVNI-TOKSIČNI PARTNERSKI ODNOSI?

ŠTA SU DESTRUKTIVNI-TOKSIČNI PARTNERSKI ODNOSI?

Destruktivni -toksični partnerski odnosi su složena tema koja se odnosi na toksične, štetne i neproduktivne obrasce ponašanja i interakcija između partnera. Ovi odnosi mogu imati ozbiljne posledice kako po emocionalno, tako i po fizičko zdravlje pojedinaca uključenih u njih.

Da bismo razumeli šta je destruktivni-toksični partnerski odnos najpre da definišemo šta je to pozitivan ili zdrav partnerski odnos. Naime, pozitivan-zdrav partnerski odnos podrazumeva odnos u kome par podržava jedno drugo, pokazuje empatiju i razumevanje prema drugoj osobi i gde obe strane pokazuju spremnost za davanje u vezi.

Naravno da pozitivni odnosi nisu savršeni i da u njima može doći do nesuglasica, ali kada par ima nesuglasice u zdravoj relaciji u stanju je da nesuglasice reši na način koji je obostrano zadovoljavajući i ne dolazi do toga da jedna strana nameće svoju volju ili želje drugoj.

Sa druge strane su destruktivni, toksični parnerski odnosi koje odlikuje:

 1. Nasilje i fizičko zlostavljanje: kao najekstremniji oblik destruktivnih odnosa.
 2. Emocionalno i verbalno zlostavljanje: Ovaj oblik zlostavljanja uključuje ponižavanje, vređanje, pretnje, manipulaciju i kontrolu nad partnerom. To može dovesti do niskog samopouzdanja, anksioznosti i depresije.
 3. Nedostatak komunikacije: Dobar partnerski odnos temelji se na otvorenoj i zdravoj komunikaciji. Destruktivni odnosi obiluju nedostatkom komunikacije, izbegavanjem problema i neizražavanjem emocija, stalnim neslaganjem, svađama, ljubomorom i neiskrenošću. Poricanje je često prisutno-toksični partner često ne može ili ne želi da vidi svoj uticaj na drugu osobu, on poriče probleme, manipuliše događajima i pokušava sebe da predstavi u najboljem svetlu.
 4. Nepoštovanje granica: Partneri destruktivnim odnosima često ne poštuju lične granice partnera. To može uključivati nepoštovanje privatnosti i prisiljavanje partnera na aktivnosti koje ne želi izvoditi. Često je prisutno popuštanje u svemu-u zdravoj vezi je važno biti spreman na kompromise, u toksičnoj ovo se očekuje! Kontrolišući partner očekuje da uvek učinimo ono što on želi. Ako popuštate u svemu bez obzira da li je to moralno, etički, lično neprikladno samo da biste drugu osobu učinili srećnom onda se sigurno nalazite u toksičnoj vezi.
 5. Zavisnost od droga, alkohola: Upotreba alkohola ili droga može biti prisutna u destruktivnim odnosima i dodatno pogoršati probleme, a često je uvod u nepredvidivo ponašanje i nasilje.
 6. Ciklička priroda: Destruktivni odnosi često imaju cikličku prirodu, što podrazumeva periode eksplozivne napetosti, sukoba, povlačenja koji se smenjuju sa periodima „mirenja“. Ovaj ciklus može održavati odnos bez obzira na svoje štetne aspekte.
 7. Zanemarivanje dece: Ako postoje deca u destruktivnom partnerskom odnosu, ona su često žrtve zanemarivanja ili emocionalne traume što opet može imati dugoročne posledice na njihov razvoj.
 8. Izolacija: Destruktivni partner često pokušava izolovati partnera od porodice i prijatelja kako bi održao kontrolu tj. ograničio podršku i samim tim povećao zavisnost od veze.
 9. Smanjenje samopouzdanja: Destruktivni odnosi često rezultiraju smanjenjem samopouzdanja i negativnim emocionalnim posledicama kod oba partnera.

Kako se nositi sa destruktivnim partnerskim odnosima:

 1. Prepoznavanje problema: Prvi korak je prepoznati da se nalazite u destruktivnom odnosu. To može biti teško zbog emocionalne vezanosti, ali prepoznavanje problema je ključno.
 2. Briga o sebi: Pronađite vreme da naučite da se brinete o sebi. Briga o sebi je prvi korak ka isceljenju i uspostavljanju balansa među prioritetima.
 3. Traženje podrške: Ponovo se povežite sa porodicom, prijateljima koji vas vole i koji će pomoći da uskladite svoje emocionalno stanje sa pozitivnim odnosima i ljudima od poverenja.
 4. Psihoterapija: Destruktivni odnosi mogu biti duboko traumatizujući i zahtevaju hrabrost i podršku kako bi se prevazišli. Terapija i savetovanje su ključni u razumevanju destruktivne dinamike toksičnih, destruktivnih odnosa. Pomažu da se ponovo uspostave samopouzdanje i samopoštovanje sto je neophodno kao deo pripreme za zdrave odnose.
 5. Ako je vaša veza zaista toksična, a Vas partner ne želi da sa Vama radi na promenama možda je vreme da odete. Čak i kada odlučite da odete iz toksične veze bilo bi dobro da posetite terapeuta, prevashodno da biste spoznali svoju ulogu u svetu toksičnih odnosa i kako sledeći put ne biste upali u sličnu destruktivnu situaciju.

Ako smatrate da imate problem pišite nam na office@lenus-ordinacija.rs  ili pozovite na broj +381616433266.

Dođite da razgovaramo!

Zakažite termin.

Poslednje sa bloga