Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

10 Specijalistička psihijatrijska ordinacija

Ordinacija Lenus

Ordinacija Lenus je specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti psihijatrije koja se bavi lečenjem bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja.
Okuplja tim stručnjaka koji poseduju visok nivo stručnosti u psihoterapiji, psihijatriji kao i farmakoterapiji koji neguju individualni pristup u radu sa vrlo raznolikom populacijom pacijenata- stariji adolescenti, odrasli, gerijatrijska populacija.

Osnivač ordinacije dr sci med Olga Savostjanova psihijatar i psihoanalitičar, bogato radno iskustvo sticala je kako na tlu Rusije, tako i Srbije.

Naša ordinacija je mirno i bezbedno mesto za osluškivanje duše, rast, razvoj i osnaživanje pacijenta.

Radimo na usvajanju zdravih veština u savladavanju problema i stresa, boljem razumevanju sopstvenog stanja i situacije u kojoj se nalazimo. Psihijatrijska ordinacija Lenus Beograd radi na boljem razumevanju sopstvenih iskustava, prepoznavanju misli i ponašanja koje negativno uticu na naš život, povećanju samopoštovanja, postavljanju realističnijih ciljeva, postizanju većeg zadovoljstva sopstvenim životom.

Dr med Tanja Petrović Hadžić

specijalista psihijatrije

Specijalista psihijatrije, diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu, kako u lečenju bolesti zavisnosti, tako i drugih psihijatrijskih poremećaja.

Primenjuje integralni psihijatrijski pristup koji, osim medicinskog lećenja i dijagnostike, podrazumeva i psihoterapijski rad i prevenciju.

lenus ordinacija – Specijalisticka psihijatrijska ordinacija za lecenj Specijalistička psihijatrijska ordinacija

Dr med Staša Vlačina

specijalista psihijatrije

Diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Završila napredni nivo edukacije iz RE&KBT u Pridruženom trening centru Albert Elis Instituta u Beogradu.
Poseduje višegodišnje iskustvo u radu koje je sticala u više zdravstvenih ustanova.

Primenjuje integrativni pristup u radu koji predstavlja kombinaciju farmakoterapije i psihoterapijskog savetovanja.

 

Dr Stasa Vlacina Specijalistička psihijatrijska ordinacija