Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Psihoterapija

Vaš privatni psihijatar u Beogradu – Dr med Tanja Petrović Hadžić.
Saznajte više o našem programu lečenja.
Pišite nam na mail office@lenus-ordinacija.rs  i zakažite prvi razgovor na telefon 061 64 33 266