Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Lečenje zavisnosti od nikotina

Lečenje zavisnosti od nikotina

Lečenje zavisnosti od nikotina obično se sprovodi u nekoliko faza. Ove faze se mogu razlikovati u zavisnosti od metoda koje se koriste i individualnih potreba svakog pacijenta. U našoj praksi faze lečenja zavisnosti od nikotina su sledeće:

Procene zavisnosti

Procena zavisnosti je prvi korak i podrazumeva procenu nivoa zavisnosti od nikotina kod pacijenta i njegovu opštu zdravstvenu istoriju. To pomaže u određivanju tretmana koji je individualno prilagođen svakom pacijentu.

Motivacionog intervjua

Uključuje razgovor sa pacijentom o prednostima prestanka pušenja i posledicama nastavljanja, a ima za cilj motivaciju pacijenta da prestane sa pušenjem i započne lečenje.

Faza supstitucije nikotina

Faza supstitucije nikotina podrazumeva terapiju poput žvakaćih guma, flastera ili sprejeva, kako bi im se pomoglo da smanje želju (žudnju) za cigaretama. Ova faza se obično kombinuje sa savetovanjem i drugim oblicima podrške.

Savetovanje

Savetovanje uključuje pružanje podrške pacijentu tokom procesa prestanka pušenja, uključujući praćenje njegovog napretka i pružanje saveta o tome kako da se izbori sa žudnjom za cigaretama i drugim izazovima koji se javljaju tokom ovog procesa.

Farmakoterapija

Pacijentima se mogu propisati i lekovi koji pomažu u smanjenju žudnje za cigaretama, kao što su bupropion, nalxetrone i vareniklin.

Faza održavanja  

Faza održavanja uključuje održavanje postignutog napretka nakon što se pacijent uspešno izbori sa zavisnošću od nikotina. To obično uključuje psihoterapijsku podršku, savetodavni rad i edukaciju pacijenta o tome kako izbeći situacije koje mogu provocirati žudnju za cigaretama.

Ako smatrate da imate problem sa zavisnošću pišite nam na office@lenus-ordinacija.rs ili pozovite na broj +381 61 64 33 266