Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Lečenje zavisnosti od droga

Lečenje zavisnosti od droga

Zavisnost od droga je složen i izazovan problem koji pogađa milione ljudi širom sveta. Lečenje zavisnosti od droga je teško i zahteva sveobuhvatan pristup koji  uključuje razumevanje uzroka zavisnosti, vrste tretmana i kako pronaći pravi tretman za osobu koja je zavisna od psihoaktivnih supstanci ili neke aktivnosti.

Postoje različiti pristupi lečenju zavisnosti od droga, ali generalno, on uključuje kombinaciju medicinske, psihološke i socijalne podrške kako bi se pomoglo pojedincima da prevaziđu svoju zavisnost.

Lečenje zavisnosti od droga odvija se u nekoliko faza:

Detoksikacija je prvi korak u lečenju zavisnosti od droga. Tokom ove faze organizam se oslobađa toksičnih efekata psihoaktivne supstance i radi se na sanaciji simptoma apstinencijalnog sindroma medikamentima (uklanjanje fizičke zavisnosti). Zatim se radi na izmeni životnog stila tj. navika. Radi se na procesu vraćanja osobe koja se oporavila od zavisnosti od droga u društvenu zajednicu, sa akcentom na lični rad i razvoj pacijenta.

Psihoedukacija zavisnika i porodice je neizostavni deo lečenja tokom koga se upoznaju sa znacima, razvojem, kao i posledicama bolesti. Radi se na sticanju uvida u bolest tj. prepoznavanju sopstvene zavisnosti.

Lekovi se takođe koriste u lečenju zavisnosti  imajući u vidu činjenicu da pojedini zavisnici imaju i druge psihijatrijske poremećaje.Primenjuje se grupa lekova koja poboljšava raspoloženje, umanjuje anksioznost, reguliše san i doprinosi kvalitetnijem održavanju apstinencije bolesnika.

Psihoterapija  (individualna ili porodična) ima za cilj prevenciju recidiva i stabilizaciju apstinencije. To uključuje rad na prepoznavanju situacija rizika za zavisnika, recidiv kao i razvoj strategije za prevladavanje kriznih situacija. Radi se na unapređenju porodičnih i interpersonalnih odnosa.

Socijalna podrška je ključna za uspeh lečenja zavisnosti od droga. Porodica i prijatelji mogu pružiti emocionalnu podršku, dok grupe za podršku kao što su Anonimni narkomani (NA) ili Smart Recovery mogu pružiti stalnu podršku i pomoći pojedincima da održe svoju trezvenost.

Kako pronaći pravi tretman

Pronalaženje pravog tretmana za zavisnost od droga može biti izazovno. Važno je pažljivo razmotriti potrebe osobe i okolnosti, kao i dostupne opcije. Razgovor sa stručnjacima iz oblasti zavisnosti, kao što su lekari, terapeuti ili savetnici, može pomoći u određivanju najboljeg plana lečenja.

Život nakon lečenja od droge

Oporavak od zavisnosti od droga je dugotrajan proces. Nakon završetka tretmana, važno je nastaviti raditi na održavanju oporavka i izgradnji života bez droga. To može uključivati nastavak terapije, učestvovanje u grupama podrške i razvoj strategija za suočavanje sa stresom i izazovima života.

Kroz kombinaciju detoksikacije, terapije, lekova i dugoročne nege, osobe sa zavisnošću od droga mogu postići oporavak i izgraditi zdraviji, ispunjeniji život.

Često postavljana pitanja

Da li je zavisnost od droga izlečiva?

Zavisnost od droga se može lečiti, ali je važno shvatiti da je to dugotrajan proces.
Oporavak zahteva posvećenost, podršku i adekvatan tretman.

Koji su simptomi povlačenja od droga?

Simptomi povlačenja mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste droge i stepena zavisnosti. Neki uobičajeni simptomi uključuju anksioznost, depresiju, nesanicu,
mučninu, znojenje i drhtanje.

Koliko dugo traje tretman za zavisnost od droga?

Dužina tretmana zavisi od pojedinca i stepena zavisnosti. Neki tretmani mogu trajati nekoliko nedelja, dok drugi mogu zahtevati nekoliko meseci ili čak godina kontinuiranog lečenja.

Kako mogu podržati voljenu osobu koja se bori sa zavisnošću od droga?

Podrška, razumevanje i strpljenje su ključni faktori u pomoći voljenoj osobi koja se bori sa zavisnošću od droga. Ohrabrite ih da potraže stručnu pomoć i budite uz njih tokom procesa lečenja.

Prevencija zavisnosti od droga

Prevencija zavisnosti od droga je važan aspekt borbe protiv ovog problema. Evo nekoliko koraka koji mogu pomoći u sprečavanju zavisnosti od droga:

 1. Edukacija: Informisanje mladih i zajednice o rizicima i posledicama upotrebe droga može pomoći u smanjenju verovatnoće eksperimentisanja sa drogama.
 2. Razvoj veština: Podučavanje mladih veštinama upravljanja stresom, komunikacije i rešavanja problema može im pomoći da se suoče sa životnim
  izazovima bez potrebe za upotrebom droga.
 3. Jačanje porodice: Podrška porodici, otvorena komunikacija i učestvovanje u zajedničkim aktivnostima mogu pomoći u izgradnji jakih porodičnih veza
  koje smanjuju rizik od zavisnosti od droga.
 4. Pristup tretmanu mentalnog zdravlja: Pružanje pristupa tretmanu  mentalnog zdravlja može pomoći onima koji se suočavaju sa emocionalnim
  problemima, smanjujući verovatnoću da će se okrenuti drogama kao načinu samolečenja.
 5. Zajednički napori: Prevencija zavisnosti od droga zahteva zajedničke  napore porodica, škola, zdravstvenih radnika i zajednice kako bi se stvorilo
  bezbedno i podržavajuće okruženje za sve.
Moguće posledice zavisnosti od droga

Moguće ozbiljne posledice zavisnosti od droga mogu se odraziti na fizičko, mentalno i socijalno zdravlje pojedinaca. Neke od ovih mogućih posledica uključuju:

 1. Fizičke posledice: Oštećenje organa, infekcije, oslabljen imunološki sistem i povećani rizik od predoziranja su samo neke od fizičkih posledica zavisnosti
  od droga.
 2. Mentalne posledice: Zavisnost od droga može dovesti do poremećaja raspoloženja, anksioznosti, depresije i drugih mentalnih zdravstvenih problema.
 3. Socijalne posledice: Zavisnost može negativno uticati na odnose sa porodicom, prijateljima i kolegama, kao i na profesionalni i finansijski uspeh
 4. Pravne posledice: Upotreba ilegalnih droga može dovesti do pravnih problema, uključujući hapšenje, kazne i zatvorske kazne.
Važnost pravovremenog traženja pomoći

Raniji pristup tretmanu zavisnosti od droga može značajno poboljšati šanse za uspešan oporavak. Što pre osoba potraži pomoć, manje su verovatnoće da će se
suočiti sa dugotrajnim posledicama po zdravlje i život.

 1. Prepoznavanje problema: Prvi korak u pravovremenom traženju pomoći je prepoznavanje znakova zavisnosti kod sebe ili voljene osobe. To uključuje
  promene u ponašanju, emocionalnom stanju, fizičkom izgledu ili društvenim odnosima.
 2. Razgovor sa stručnjakom: Ako sumnjate da ste ili vama bliska osoba zavisni od droga, razgovarajte sa stručnjakom za mentalno zdravlje, kao što je terapeut, psihijatar ili savetnik. Oni će vam pomoći da procenite situaciju i uputiti vas na odgovarajući tretman.
 3. Pristup tretmanu: Što pre započnete tretman, veće su šanse za uspešan oporavak. Različite vrste tretmana, uključujući detoksikaciju, terapiju i
  lekove, mogu pomoći u prevazilaženju zavisnosti pojedinca.
 4. Podrška porodice i prijatelja: Uključivanje porodice i prijatelja u proces lečenja može pružiti dodatnu podršku i pomoći u održavanju motivacije za oporavak.
Kako pomoći sebi ili voljenoj osobi u procesu oporavka?

U procesu oporavka od zavisnosti od droga, podrška i razumevanje sebe i bližnjih su od ključne važnosti.

Evo nekoliko saveta kako da pomognete sebi ili voljenoj osobi tokom ovog procesa:

 1. Budite strpljivi: Oporavak od zavisnosti od droga može biti težak i dugotrajan proces. Biti strpljiv i razumevajući veoma je važno za uspeh lečenja i dalji oporavak.
 2. Otvorena komunikacija: Razgovarajte o svojim osećanjima, strahovima i izazovima sa terapeutom, porodicom ili prijateljima.
 3. Izgradnja mreže podrške: Grupne terapije, podrška porodice i prijatelja, i organizacije poput Anonimnih narkomana mogu pružiti dragocenu podršku.
 4. Pronalaženje zdravih načina za prevazilaženje stresa: Naučite tehnike opuštanja, vežbajte redovno, jedite zdravo i spavajte dovoljno kako biste se lakše suočavali sa stresom i izazovima oporavka.
 5. Postavljanje realnih ciljeva: Postavite male, ostvarive ciljeve koji će vam pomoći da ostanete motivisani i fokusirani na oporavak. Slavite svoje uspehe i napredujte ka većim ciljevima.
 6. Izbegavajte okidače i situacije visokog rizika: Prepoznajte situacije ili okidače koji vas podstiču na upotrebu droga i izbegavajte ih.
 7. Radite na ličnom razvoju: Radite na poboljšanju svojih veština komunikacije, emocionalne inteligencije i samopouzdanja.
Kako održavati oporavak od zavisnosti od droga na duge staze?

Oporavak od zavisnosti od droga je doživotni proces.

Evo nekoliko saveta kako da održavate oporavak na duge staze:

 1. Nastavite sa terapijom: Redovno pohađanje terapije može vam pomoći da održavate emocionalnu ravnotežu, rešavate izazove i izgradite zdrave
  strategije suočavanja.
 2. Učestvujte u grupama podrške: Grupne terapije ili učestvovanje u organizacijama poput Anonimnih narkomana mogu pružiti podršku, razumevanje i ohrabrenje u procesu oporavka.
 3. Naučite kako da se suočite sa recidivom: Recidiv je čest deo procesa Razvijte plan kako da se nosite sa recidivom, uključujući prepoznavanje ranih znakova, traženje podrške i vraćanje na terapiju ako je potrebno.
 4. Održavajte zdrav način života: Redovno vežbanje, pravilna ishrana i dovoljno sna mogu vam pomoći da održavate psihofizičku ravnotežu potrebnu za oporavak.
 5. Izgradite mrežu podrške: Okružite se ljudima koji vas podržavaju, razumeju i cene vaš trud u oporavku. Održavajte redovne kontakte sa porodicom, prijateljima i terapeutom

Ako imate problem sa zavisnošću od droga pišite nam na office@lenus-ordinacija.rs  ili pozovite na broj +381 61 64 33 266