Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Skype terapija

Skajp (Skype) terapija

Skajp (Skype) terapija je onlajn terapija ili teleterapija.

To je oblik lečenja mentalnog zdravlja koji uključuje korišćenje Skajp-a za daljinsko vođenje terapijskih sesija. Ova vrsta terapije omogućava pojedincima da imaju terapiju iz sopstvenog doma ili kancelarije, bez potrebe da putuju u ordinaciju terapeuta.

Sesije Skajp terapije se obično sprovode na sličan način kao i tradicionalne individualne terapije. Razgovaramo o klijentovim problemima i radimo zajedno na razvoju strategija usmerenih ka cilju lečenja. Skajp terapija se koristi za lečenje različitih stanja mentalnog zdravlja, uključujući depresiju, anksioznost, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) itd..

Skajp terapija omogućava pojedincima da pristupe terapiji sa bilo kog mesta sa internet konekcijom, što može biti posebno korisno za ljude koji žive u udaljenim područjima ili imaju ograničenu mobilnost. Ova terapija takođe može biti manje stresna od tradicionalne terapije za neke pojedince, jer im omogućava da komuniciraju sa terapeutom u prijatnijem i poznatijem okruženju.

Skajp terapija je vredan oblik lečenja mentalnog zdravlja za mnoge pojedince.

Konsultaciju možete zakazati putem kontakt forme ili tako što ćete poslati email na adresu office@lenus-ordinacija.rs. U email napišite svoje ime, skype username, kontakt telefon i razlog zbog kog se javljate. Po prijemu Vašeg email-a poslaćemo Vam spisak slobodnih termina. Vi ćete izabrati termin koji Vam najviše odgovara i obavestiti nas o tome putem e-mail-a.