Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Lečenje psihijatrijskih oboljenja

Lečenje psihijatrijskih oboljenja

Lečenje psihijatrijskih oboljenja obično uključuje kombinaciju farmakoterapije i psihoterapije. Farmakoterapija se odnosi na upotrebu lekova za tretiranje simptoma psihijatrijskih poremećaja, dok se psihoterapija fokusira na promenu ponašanja i stavova pacijenta kroz razgovor sa stručnim terapeutom.

Postoji širok spektar psihijatrijskih poremećaja koji zahtevaju različite tretmane. Na primer, lečenje depresije i anksioznosti može uključivati upotrebu antidepresiva i anksiolitika, dok se kod bipolarnog poremećaja koriste stabilizatori raspoloženja. Kod psihotičnih poremećaja, kao što je šizofrenija, antipsihotici su obično prva linija tretmana.

Psihoterapijski pristupi mogu uključivati kognitivno-bihejvioralnu terapiju, psihodinamsku terapiju ili terapiju usmerenu na rešavanje problema. Ovi pristupi su usmereni na različite aspekte psihijatrijskih poremećaja i često se koriste u kombinaciji sa farmakoterapijom.

Lečenje  psihijatrijskih oboljenja je individualno i može se  razlikovati od pacijenta do pacijenta. Odluka o izboru tretmana obično se donosi na osnovu procene simptoma, prethodnog odgovora na tretman i drugih faktora koji mogu uticati na efikasnost tretmana.

Ordinacija Lenus se bavi lečenjem različitih psihijatrijskih oboljenja:

– Depresija
– Psihoza
– Kriznih stanja
– Duševnih problema starih (demencija)
– Panika, strahova, nervoza (fobije, anksioznosti)
– Prisilnih misli i radnji (opsesivno kompulzivni poremećaj)
– Konverzivnih poremećaja (telesni simptomi bez organskog uzroka)
– Psihosomatika (duševne tegobe vezane za telesne bolesti)

Ako smatrate da imate jedan od gore navedenih problema  pišite nam na  office@lenus-ordinacija.rs  ili pozovite broj  +381 61 64 33 266