Specijalistička psihijatrijska ordinacija Lenus

Kućna poseta psihijatra

Kućna poseta psihijatra

Kućne posete psihijatra uključuju stručnjake za mentalno zdravlje koji putuju do domova pacijenata kako bi pružili procene mentalnog zdravlja i odgovarajuće tretmane. Ovaj pristup pružanju nege može biti od koristi za pojedince koji nisu u mogućnosti da putuju ili kojima je možda ugodnije da imaju negu u sopstvenom kućnom okruženju.

Tokom kućne posete, psihijatar će obično sprovesti procenu mentalnog statusa kako bi procenio simptome pojedinca i razvio odgovarajući plan lečenja. Procena uključuje pregled medicinske istorije pojedinca kao i fizički pregled. Kada se procena završi, psihijatar može da obezbedi različite tretmane, uključujući ordiniranje adekvatne terapije, psihoterapiju ili druge oblike podrške mentalnom zdravlju. Specifičan plan lečenja zavisiće od potreba pojedinca i težine njegovog stanja.

Kućna poseta psihijatara može biti posebno korisna za osobe sa teškim mentalnim zdravstvenim problemima, najčešće hroničnim i koji zbog prirode bolesti su onemogućeni da putuju na sastanke ili kojima je možda prijatnije da se pregled obavi u kućnom okruženju. Kućne posete su od velike pomoći i osobama koje su vezane za kuću zbog fizičke bolesti ili invaliditeta.

Psihijatrijsko mišljenje može biti zatraženo i radi procene potrebe za smeštajem u dom, naročito za osobe koje se suočavaju sa psihijatrijskim problemima ili poteškoćama u samostalnom življenju. Psihijatar će obaviti detaljnu procenu mentalnog zdravlja i funkcionisanja osobe kako bi utvrdio da li je smeštaj u dom za negu potreban i adekvatan.

Psihijatrijsko mišljenje u ovom kontekstu uključuje evaluaciju opšteg stanja mentalnog zdravlja, procenu sposobnosti samostalnog življenja, emocionalne stabilnosti i procenu bilo kakvih drugih zdravstvenih problema koji mogu uticati na kvalitet života osobe. Na osnovu procene, psihijatar može preporučiti odgovarajući smeštaj u dom ili druge oblike nege i podrške koji mogu pomoći osobi da se psihijatrijska bolest adekvatno tretira. Da omogući redovno davanje medikamenata, socijalizaciju, kao i da osoba dobije adekvatnu tj. celodnevnu brigu i negu u cilju poboljšanja kvaliteta života.

Kućne posete psihijatara mogu biti dragocena opcija za pojedince koji imaju poteškoća da pristupe tradicionalnoj zaštiti mentalnog zdravlja ili koji mogu imati koristi od udobnosti i poznavanja nege u sopstvenom kućnom okruženju.

Ako smatrate da Vam je potrebna kućna poseta psihijatra  pišite nam na  office@lenus-ordinacija.rs  ili pozovite  +381 61 64 33 266